อัพเดท ใหม่ล่าสุด
สินค้า
สำรวจ
การช่วยเหลือ
INSIGHTS
การรับประกัน
นโยบายการรับประกันและบริการของ AOC
สำหรับ AOC Monitors
มาตรฐานการรับประกัน
การรับประกันหน้าจอ 3 ปี, PANEL WARRANTY 3 YEARS บริการ ON-SITE ภายในจังหวัดกรุงเทพฯ ในรัศมี 50 กิโลเมตร, SWAP ON SITE SERVICE 50KM RADIUS DISTANCE FROM BANGKOK CITY บริการเคลมสินค้าทั่วประเทศนอกเหนือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, COURIER SERVICE FOR UPCOUNTRY AND METROPOLITAN AREA
Regulation & Service Information
Download AOC Regulation and Service document to check for details.