อัพเดท ใหม่ล่าสุด
สินค้า
สำรวจ
การช่วยเหลือ
INSIGHTS
ยินดีต้อนรับสู่การสนับสนุน AOC
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
ติดต่อ
คำขอบริการ
ตัวแทนจำหน่าย
การรับประกัน
รับไดรเวอร์และคู่มือล่าสุด

1. ค้นหาหมายเลขรุ่นของคุณ

2. ป้อนหมายเลขรุ่นของคุณ

คำถามที่พบบ่อย
ทั่วไป
มอนิเตอร์
What is plug and play and what does it do?
The plug and play function allows the monitor to inform the host system of its identity and, depending on the level of DDC used, communicate additional information about its display capabilities. The monitors will appear to be non functional if there is no video input signal. In order for the monitor to work properly, there must be a video input signal.
Power LED Is Not ON
Make sure the power button is ON and the Power Cord is properly connected to a grounded power outlet and to the monitor.
Picture Is Fuzzy & Has Ghosting Shadowing Problem
Adjust the Contrast and Brightness Controls. Press to auto adjust. Make sure you are not using an extension cable or switch box. We recommend plugging the monitor directly to the video card output connector on the back.
Picture Bounces, Flickers Or Wave Pattern Appears In The Picture
Move electrical devices that may cause electrical interference as far away from the monitor as possible. Use the maximum refresh rate your monitor is capable of at the resolution your are using.
Do you have drivers for the Mac?
To use your monitor with Mac, you will need to install the Plug and Play driver that is offered by your Mac operating system. For information on how to install the Plug and Play driver on your Mac operating system, please contact Mac technical support.
I have replaced my old monitor but the old monitor driver still shows under Monitor Properties, how do I change it so that it will show the driver of my new monitor.
Please download the driver from our website and follow the instructions below for monitor driver installation.
Why is my screen image not centered or sized properly?
Adjust H-Position and V-Position or press hot-key (AUTO).
Why is the display of my monitor fuzzy and it has ghosting & shadowing problem?
These problems are caused by using an extension video cable or switch box. You need to plug the monitor's video cable directly to the video card connector on the back of your computer to obtain the best picture quality from the monitor. Also make sure that all the pins of the monitor's video cable are in good condition.
Why do I see horizontal & vertical disturbances or waving on the screen?
Use the Windows Shut Down screen and activate the AUTO-ADJUST feature of your monitor. You can display the Windows Shut Down screen by pressing START & then Shut Down. Refer to the monitor's documentation for instructions on how to activate the AUTO-ADJUST feature.
Why is the display of my monitor blurred or unfocused?
Make sure the PC is set to run the monitor at its true or native resolution. The native and recommended resolution depends on the size of the monitor. All models can typically be set to 60Hz or 75Hz, with resolutions as follows. 15" LCD: 1024 x 768. 17" or 19" LCD: 1280 x 1024. 19" widescreen: 1440 x 900. 20" to 22" widescreen: 1680 x 1050. 24" widescreen: 1920 x 1200. Please check the user manual and/or specifications for your model. You can adjust the resolution in Display Properties located in the Windows Control Panel (in Windows Vista, select the Personalisation feature).
Monitor displays "Input Not Supported".
This means the computer is sending an incompatible display mode to your monitor. Please check the user manual for supported display modes or inputs and configure your computer to those settings.
How to do I obtain product service?
In order to receive product service, the following are required: The original dated invoice Your name Your address Your contact number The AOC model name, serial number, monitor MFD (manufacture date) of the product Call AOC’s service provider
How do I check if my VGA card supports wide screen resolution?
Click your right button of your mouse on the desktop and click "Properties". Then click "setting". If your VGA card supports wide screen, there would be resolutions like 1280 x 720 or 1280 x768 or 1440 x 900 or 1680 x 1050. Most VGA card only support 1024*768 or 1280*1024 which will not provide best performance on wide screen. For 19" wide, recommend resolution is: 1440 x 900 For 20" wide, recommend resolution is: 1680 x 1050 For 22" wide, recommend resolution is: 1680 x 1050
How do I clean my LCD monitor?
Disconnect the power cord first. Spray or put on a small amount of non-abrasive cleanser on a soft lint free cloth. Gently wipe the surface without too much pressure as the screen is fragile. Do not spray or put on any liquids directly to the monitor. Always apply the solution to your cloth first, not directly on the screen/parts you are cleaning. Apply little pressure. Applying too much pressure or spraying liquids directly onto the screen or case of the LCD monitor may cause damage to the display which is not covered under warranty.
How do I change my refresh rate?
For Microsoft Windows, first press the Start button and highlight the SETTINGS option Then select the CONTROL PANEL Then click on the DISPLAY icon in your Control Panel Click on the SETTINGS tab Then click on the ADVANCED button Click on the ADAPTER tab to select the preferred refresh rate in the drop down box.
Why doesn’t my monitor have plug and play function?
Check if the PC system is Plug & Play compatible Check if the Video Card is Plug & Play compatible Check if the D-15 plug pin of Video Cable is bent
Why is my power ON, but displays no video or picture?
Computer Power Switch should be in the ON position. Computer Video Card should be snugly seated in its slot. Make sure monitor’s video cable is properly connected to the computer. Inspect monitor’s video cable and make sure none of the pins are bent. Make sure computer is operational by hitting the CAPS LOCK key on the keyboard while observing the CAPS LOCK LED. The LED should either turn ON or OFF after hitting the CAPS LOCK key.
No images on the screen
• Is the power cord connected properly? Check the power cord connection and power supply. • Is the cable connected correctly? (Connected using the D-sub cable) Check the DB-15 cable connection. (Connected using the DVI cable) Check the DVI cable connection. * DVI input is not available on every model. • If the power is on, reboot the computer to see the initial screen (the login screen), which can be seen. If the initial screen (the login screen) appears, boot the computer in the applicable mode (the safe mode for Windows ME/XP/2000) and then change the frequency of the video card. (Refer to the Setting the Optimal Resolution) If the initial screen (the login screen) does not appear, contact the Service Center or your dealer. • Can you see "Input Not Supported" on the screen? You can see this message when the signal from the video card exceeds the maximum resolution and frequency that the monitor can handle properly. Adjust the maximum resolution and frequency that the monitor can handle properly. • Make sure the AOC Monitor Drivers are installed.
Monitor Is Stuck In Active Off-Mode
The Computer Power Switch should be in the ON position. The Computer Video Card should be snugly fitted in its slot. Make sure the monitor's video cable is properly connected to the computer. Inspect the monitor's video cable and make sure no pin is bent. Make sure your computer is operational by hitting the CAPS LOCK key on the keyboard while observing the CAPS LOCK LED. The LED should either turn ON or OFF after hitting the CAPS LOCK key.
Screen image is not centered or sized properly
Inspect the monitor's video cable and make sure that no pin is damaged. Make sure the monitor's video cable is properly connected to the computer. Q.Missing one of the primary colors (RED, GREEN, or BLUE)
Missing one of the primary colors (RED, GREEN, or BLUE)
Adjust H-Position and V-Position or press hot-key (AUTO).
Picture has color defects (white does not look white)
Adjust RGB color or select desired color temperature.
Horizontal or vertical disturbances on the screen
Use Windows 95/98/2000/ME/XP shut-down mode to adjust CLOCK and FOCUS. Press to auto-adjust.