You are using an old version of Internet Explorer.Please considering updating to a recent version in order to fully enjoy it. ×

AOC แต่งตั้งบริษัท Ingram Micro เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

2010-Jul-21

<strong style="font-size:14px">กรุงเทพฯ - 16 กรกฎาคม 2553  — AOC</strong> ได้แต่งตั้งและเปิดตัวบริษัท Ingram Micro ขึ้นเป็นตัวแทนจ าหน่ายรายใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  
 
บริษัท Ingram Micro จะด าเนินการน าเข้าผลิตภัณฑ์จอมอนิเตอร์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ AOC อีกทั้งยังรับหน้าที่ในส่วนของการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ AOC ให้เป็นที่นิยมและรู้จักมากขึ้น 
 
Mr. Clement Mak กรรมการผู้จัดการบริษัท Ingram Micro ประเทศไทย กล่าวว่า  “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก AOC และแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย AOC ถือเป็นแบรนด์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและราคา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยฐานลูกค้าในส่วนของร้านค้าปลีกทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดกว่า 2000 รายทั่วประเทศ จะสามารถน าพา AOC ก้าวสู่แบรนด์ผู้น าด้านจอมอนิเตอร์ในประเทศไทยได้อย่างไม่ยากเย็น” 
 
คุณ ศุขสันต์ ตรีนุภาพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ AOC ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัท Ingram Micro เป็นบริษัทใหญ่และมีความแข็งแกร่งมั่นคงระดับโลก จากประสบการณ์ความส าเร็จด้านธุรกิจของพวกเขา จะช่วยส่งเสริมให้ AOC เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอน และบอกได้ค าเดียวว่า และแล้ว เราก็ได้เจอกับพันธมิตรทางการค้าที่สมบูรณ์แบบ ” 
 
AOC ผู้น าระดับโลกด้านการผลิตจอแสดงผลที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีชั้นสูงและความคุ้มค่า ขอแนะน าผลิตภัณฑ์จอ LED-backlit รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล Luvia series ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นมีเอกลัษณณ์เฉพาะตัวและฟีเจอร์ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยฟีเจอร์ green power  ล้ าหน้าน าเทรนด์ด้วยจอ widescreen แบบ ultra-slim cabinet tapering ที่บางเพียง 22มม. และยังช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง 48% เมื่อเปรียบเทียบกับจอ LCD ทั่วไป 
 
<strong style="font-size:14px">เกี่ยวกับ บริษัท Ingram Micro</strong>
บริษัท Ingram Micro ได้ถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune ให้เป็น 100 บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านผู้น าเทคโนโลยีการจัดจ าหน่าย,การตลาดและการกระจายสินค้าให้กับบริษัทในวงการอุตสาหกรรม IT ทั่วโลก และด้วยบทบาทที่เป็นเสหมือนตัวเชื่อมส าคัญในห่วงโซ่ของวงการ IT ส่งผลให้บริษัท Ingram Micro สามารถสร้างยอดขายและโอกาสการท าก าไรให้กับผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายผ่านโปรแกรมการตลาดที่ไม่ซ้ าใคร และบริการ outsourced ด้านโลจิสติกส การสนับสนุนด้านเทคนิค การบริการด้านการเงิน และการรวมและการกระจายสินค้า 


นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา ทางบริษัท Ingram Micro ได้ริเริ่มในการเป็นผู้น าด้านการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตทั่วโลกในการร่วมกันก าหนดตลาดและเทคโนโลยี ส าหรับอุตสาหกรรม IT แบบครบวงจร จวบจนวันนี้ บริษัท Ingram Micro ยังคงรักษามาตราฐานในความเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของวงการตลาดเทคโนโลยีทั่วโลก ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ล่าสุดในการท าการตลาดและสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 


บริษัทฯยังได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการขายทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายการกระจายสินค้ที่ครอบคลุมทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป, ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA), ละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิค 


บริษัท Ingram Micro ประเทศไทย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1995 ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจ าหน่ายทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวม 2,000 ราย โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และอีก 5 สาขาย่อย ในหัวเมืองส าคัญของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ 
 
<strong style="font-size:14px">เกี่ยวกับ  AOC</strong>
ปี 1934 Admiral, AOC ถูกก่อตั้งขึ้น ณ. นครชิคาโก รัฐอิลินอยส์ โดย Ross Siragusa ต่อมาในปี 1967 Admiral Overseas Corporation (AOC) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AOC ได้ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ท าให้ AOC กลายเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในการผลิตจอ CRT และ LCD Monitor รวมถึง จอ LCD TVs ระดับโลก  
 
ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั้งในด้านแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต ส่งผลให้ AOC ประสบความส าเร็จอย่างท่วมท้น โดยมีการอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่า 20% ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เฉพาะในปี 2009 เพียงปีเดียว บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายจอ LCD ได้มากถึง 10 ล้านเครื่อง โดยยอดอัตราการเติบโตของปีนั้นสูงถึง 33.4% ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค AOC ก็ได้รับการตอบรับที่ดีและมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 15% AOC ยังได้รับการจัดอันดับในล าดับที่ 2 ด้านยอดขาย (แหล่งที่มา : IDP AC non-bundled PC Monitor Tracker ไตรมาสที่ 4 ปี 2009 เช่น. ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ เกาหลีใต้ )


AOC ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสุดยอดบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายจอแสดงผลระดับโลก ที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและน าเสนอเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความคุ้มค่า (the best value display technology) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จอ LCD AOC ยังค านึงผู้บริโภคที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ตอบสนองชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบความบันเทิง ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนี่คือการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจาก AOC ศิลป์แห่งสีสัน